newmozda1
Browsing Tag

thành lập công ty

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thứ nhất, công ty vốn nước ngoài chịu sự quản lý điều hành của nhà đầu tư nước ngoài, do đó cách thức quản lý sẽ có sự khác biệt so với các doanh nghiệp trong nước, thường đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trường hợp địa chỉ công ty chưa…